استرس کنکور 1392

پدیده کنکور و استرس‌های ناشی از آن را نشان می‌دهد. این فیلم رابطه میان متقاضیان و موسسات آموزشی را از عوامل تشدید کننده استرس میداند که با حساسیت خانواده‌ها پر رنگ‌تر می‌شود، و ضمن گفتگو با داوطلبین کنکور تلاش کرده تا مخاطب با نگرانی آنها آشنا شود.

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، دانشجو و دانشگاه
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آموزش و پرورش

تهیه کننده :

مرتضی شعبانی ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

21 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

استرس کنکور

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

استرس کنکور

تصاویر

استرس کنکور

تصاویر

درخواست

استرس کنکور

فرم ثبت درخواست