آخرین خنیاگر 1400

آخرین خنیاگر» مربوط به زندگی، روایات و فعالیت‌های استاد محمدرضا اسحاقی گرجی هنرمند شناخته شده موسیقی مازندران می باشد . راوی مستند خنیاگری خود استاد اسحاقی گرجی است که با زبان بومی درباره زندگی خودش، فعالیت‌ها، خاطرات و برخی مسائل دیگر که در طرح مد نظر بود به روایت می‌پردازد و یکی از آثار کمتر شنیده شده استاد هم در این فیلم رونمایی می‌شود.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

کارگردان :

افشین رشیدی

تهیه کننده :

افشین رشیدی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

20 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

آخرین خنیاگر

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

آخرین خنیاگر

تصاویر

آخرین خنیاگر

تصاویر

درخواست

آخرین خنیاگر

فرم ثبت درخواست