صفر شانزده ( 016) 1400

مردی نویسنده و شاعر محکوم به اعدام است . مرد روزهای آخر زندگی خود را در بند اعدامی ها در سلول 016 می گذراند . در این سلول با بیم ها ، امیدها ، توهمات و خاطرات زندانی همراه می شویم .

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن

تهیه کننده :

فائزه دادگر آزاد

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

12 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

صفر شانزده ( 016)

تیم تولید

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول کامپوزیت

افکت انیماتور

طراح استوری برد

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

طراح یا نقاش

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

تیزر ها

صفر شانزده ( 016)

تصاویر

صفر شانزده ( 016)

تصاویر

درخواست

صفر شانزده ( 016)

فرم ثبت درخواست