نقطه 1400

در آینده ای نه چندان دور که افسردگی و تنهایی ناشی از سبک زندگی مدرن بیداد می کند انسان ها در اثر استفاده افراطی از تکنولوژی قامتی خمیده پیدا کرده و وسعت دیدشان محدود بهدصفحه دیجیتال روبرویشان شده است.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، خمیری یا مومی

کارگردان :

محمد زارع

تهیه کننده :

محمد زارع

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

نقطه

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

تیم انیمیشن

عروسک ساز

عروسک ساز

عروسک ساز

عروسک ساز

انیماتور

انیماتور

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

مسئول جلوه‌های ویژه

مسئول جلوه‌های ویژه

مسئول جلوه‌های ویژه

مسئول جلوه‌های ویژه

مسئول جلوه‌های ویژه

تیزر ها

نقطه

تصاویر

نقطه

تصاویر

درخواست

نقطه

فرم ثبت درخواست