جای خالی آقا یا خانم ب 1388

"ولی" که 14 سال است ازدواج کرده بچه‌ایی ندارد و این موضوع را بهانه کرده تا همسرش را طلاق داده و ازدواج مجدد کند‌. او از دادگاه اجازه ازدواج دوم را می‌گیرد اما چند باری که اقدام به این کار می‌کند‌، موفق نیست‌. در ضمن آنها مشغول مداوای ناباروری هستند‌، بعد از چند بار لقاح مصنوعی و منفی شدن جواب "ولی" تصمیم به طلاق می‌گیرد فیلمساز هزینه لقاح آخر را پرداخت می‌کند و در این بار خدیجه‌(همسر ولی‌) باردار شده و اسم پسر خود را ابوالفضل می‌گذارد. در پایان این فیلم آماری از ناباروری ارائه کرده و آنرا دومین علت طلاق در کشور می‌داند .

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، علوم پزشکی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

65 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

جای خالی آقا یا خانم ب

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

جای خالی آقا یا خانم ب

تصاویر

جای خالی آقا یا خانم ب

تصاویر

درخواست

جای خالی آقا یا خانم ب

فرم ثبت درخواست