یک روز نو 1400

مریم رفیع زاده ، 25 ساله ، مسئولیت پرورش 10 پسر 16 تا 20 ساله را عهده دار است . شاید به تصویر کشیدن عشق و محبتی که در فضای این خانه وجود دارد آسان نباشد ، اما انعکاس این عشق را در روحیه و رفتار این بچه ها می توان مشاهده کرد .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

کارگردان :

نگین کیانفر

تهیه کننده :

نگین کیانفر

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

73 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

یک روز نو

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیزر ها

یک روز نو

تصاویر

یک روز نو

تصاویر

درخواست

یک روز نو

فرم ثبت درخواست