روز امتحان 1399

ویکی در روز تولد 12 سالگی اش از یک امتحان دولتی مرموز باخبر می شود که پدر همیشه مضطربش سعی داشته این موضوع را از او مخفی کند .

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
ساختار انیمیشن ، جلوه های ویژه
تکنیک اجرایی ، تلفیق شخصیت های انیمیشنی با فیلم زنده
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
تکنیک اجرایی ، نام نرم افزار های به کار گرفته شده

کارگردان :

متین نخل احمدی

تهیه کننده :

متین نخل احمدی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

12 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

روز امتحان

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

مسئول کامپوزیت

مسئول کامپوزیت

انیماتور

انیماتور

طراح استوری برد

طراح استوری برد

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

مسئول جلوه‌های ویژه

تیزر ها

روز امتحان

تصاویر

روز امتحان

تصاویر

درخواست

روز امتحان

فرم ثبت درخواست