سینه ما رکس 1399

28 مرداد 1357 حدود ساعت 10 شب سینما رکس آبادان با فیلم " گوزنها " بر پرده و بیش از 600 جان بی خبر از پشت پرده در آتش سوخت . این مستندبا افرادی که به نوعی قربانیان این حادثه دلخراش بودند به گفتگو می نشیند .

تحقیق و پژوهش

نویسنده

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، انقلاب اسلامی
نوع ، مستند
موضوعات ، مذهب ، انقلاب اسلامی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، تاریخ ، دوره پهلوی
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

تهیه کننده :

میترا مهتریان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

96 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

سینه ما رکس

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده

تیزر ها

سینه ما رکس

تصاویر

سینه ما رکس

تصاویر

درخواست

سینه ما رکس

فرم ثبت درخواست