انیمیشن ایرانی 1399

تاریخچه انیمیشن ایران از بدو آن تا اوایل دهه 90 شامل : انیمیشن در وزارت فرهنگ و هنر ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، تلویزیون ، تبلیغات و انیمیشن های مستقل و سینمایی

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
موضوعات ، هنر و نمایش ، انیمیشن
موضوعات ، هنر و نمایش ، رسانه ، تلویزیون و برنامه های نمایشی
نوع ، مستند

کارگردان :

مهرداد شیخان

تهیه کننده :

مهرداد شیخان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

92 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

انیمیشن ایرانی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

انیمیشن ایرانی

تصاویر

انیمیشن ایرانی

تصاویر

درخواست

انیمیشن ایرانی

فرم ثبت درخواست