زیر این چتر باران می بارد 1399

هنرمندی که نگران ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی شده ، به دنبال یافتن حقیقت ، جستجویی را آغاز می کند . وی پس از گفتگو با مدیران سابق و کنونی سازمان ، مسئولین بخش های تولیدی و اقتصادی و دبیران کارگری متوجه می شود سازمان نتوانسته امنیت را به این حوزه ها بیاورد این در حالی ست که خود سازمان هم قربانی سیاست های غلط دولت ها شده است و هرآن ممکن است فرو باشد.

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، اقتصادی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اقتصاد
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آمار
موضوعات ، علوم اجتماعی ، بانکداری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

73 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

زیر این چتر باران می بارد

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

زیر این چتر باران می بارد

تصاویر

زیر این چتر باران می بارد

تصاویر

درخواست

زیر این چتر باران می بارد

فرم ثبت درخواست