همیشه گمشده‌ای هست 1399

بر روی صخره ای بلند آب توسط یک مرد لجنی سد شده و نمیگذارد آب به مرد درختی برسد که در آنسوی صخره است....

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، عروسکی
تکنیک اجرایی ، خمیری یا مومی
تکنیک اجرایی ، موشن کپچر

کارگردان :

مسعود صفری

تهیه کننده :

مسعود صفری

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

همیشه گمشده‌ای هست

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

تیم انیمیشن

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

عروسک ساز

انیماتور

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

مسئول جلوه‌های ویژه

سرپرست انیماتورها

تیزر ها

همیشه گمشده‌ای هست

تصاویر

همیشه گمشده‌ای هست

تصاویر

درخواست

همیشه گمشده‌ای هست

فرم ثبت درخواست