عقل سرخ 1399

داستان این انیمیشن بر اساس رساله عقل سرخ شیخ شهاب الدین سهروردی ست . پرنده ای در آسمان پرواز می کند و در کنار چشمه ای اسیر می شود . ده مرد او را می گیرند و در چرخشی پرنده تبدیل به انسان می شود با زنجیرهایی که به آسمان رفته است . مرد در راه با پیری فرزانه و نورانی ملاقات می کند که راه را به او نشان می دهد . بعد از مسیری صعب و دشوار با سیمرغ همراه می شود .

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

تهیه کننده :

حسین مرادی زاده

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

عقل سرخ

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

انیماتور

انیماتور

انیماتور

طراح لی اوت

طراح استوری برد

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

طراح شخصیت ها

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

طراح یا نقاش

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

تیزر ها

عقل سرخ

تصاویر

عقل سرخ

تصاویر

درخواست

عقل سرخ

فرم ثبت درخواست