طاهر 1399

نگاهی به زندگی و احوالات باباطاهر همدانی و موضوعات مختلفی که درباره این شاعر وجود دارد. از آنجا که شرح حال دقیق و درستی از او وجود ندارد در این فیلم سعی شده است تا با گفتگو با پژوهشگران و استادان این حوزه چهره تصویری دقیق تر از بابا طاهر نشان دهیم.

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

تهیه کننده :

امیرمسعود حسینی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

56 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

طاهر

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

طاهر

تصاویر

طاهر

تصاویر

درخواست

طاهر

فرم ثبت درخواست