یک کاج ، صدگنجشک 1399

امیر شاهد سردفتر رسمی، مدت 20 سال است که به کودکان مهاجر افغان آموزش می‌دهد. او معتقد است که سواد و فرهنگ از خشونت کودکان می‌کاهد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

تهیه کننده :

سیدهاشم مرتضویان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

64 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

یک کاج ، صدگنجشک

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

آهنگساز

تیم تدوین

تیزر ها

یک کاج ، صدگنجشک

تصاویر

یک کاج ، صدگنجشک

تصاویر

درخواست

یک کاج ، صدگنجشک

فرم ثبت درخواست