روزگار بلور 1399

کارگردان :

امیر فرض اللهی

تهیه کننده :

امیر فرض اللهی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

89 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

روزگار بلور

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

روزگار بلور

تصاویر

روزگار بلور

تصاویر

درخواست

روزگار بلور

فرم ثبت درخواست