رنج زیر پوست 1398

محسن جعفری راد منتقد سینماست . سال هاست درباره دیگران نوشته است . اما غصه ای عمیق سالها با او همراه بوده است . او به بهانه بیماری پدر به یک سفر روحی و غیرفیزیکی گذشته می رود . از مادر مرحومش یاد می کند و پدرش را که حالا زمین گیر شده است به چالش می کشد .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری

کارگردان :

محسن جعفری راد

تهیه کننده :

مهدی مطهر

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

60 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

رنج زیر پوست

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

رنج زیر پوست

تصاویر

رنج زیر پوست

تصاویر

درخواست

رنج زیر پوست

فرم ثبت درخواست