اتاق تاریک ، اتاق روشن 1398

بیماری ای . ال. اس سیستم عصب مرکزی را تخریب و اندام های حرکتی را از کار می اندازد ، بیمار سه سال بعد نهایتا می میرد . خانواده ها درگیر هزینه ها و نگهداری می شوند و به مرور زمان تحلیل می روند.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، معلولیت و نقص عضو

کارگردان :

مجتبی اسپنانی

تهیه کننده :

مجتبی اسپنانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

51 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

اتاق تاریک ، اتاق روشن

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

اتاق تاریک ، اتاق روشن

تصاویر

اتاق تاریک ، اتاق روشن

تصاویر

درخواست

اتاق تاریک ، اتاق روشن

فرم ثبت درخواست