ماجراهای فی فی 1382

اين فيلم نوعي برخورد طنز با موضوع اعتياد است كه طي آن في‌في به نوعي خاص از اعتياد دچار مي‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
ساختار انیمیشن ، آموزشی
تکنیک اجرایی ، پیپر انیمیشن

کارگردان :

حسن ساروقی

تهیه کننده :

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

3 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

ماجراهای فی فی

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

مسئول تست مدادی

مسئول رنگ آمیزی

تیزر ها

ماجراهای فی فی

تصاویر

ماجراهای فی فی

تصاویر

درخواست

ماجراهای فی فی

فرم ثبت درخواست