پانزده و یک روز 1387

زوج جوانی منتظر به دنیا آمدن فرزند نخست شان هستند. 15روز مانده به سزارین زن‌، بسته‌های مشکوکی به در منزل آنها می‌آید و خوشحالی آنها را خراب می‌کند این بسته‌ها خبر از مرگ می‌دهد. ‌در آخر مادر می‌میرد و پسر ک توسط پرستار نگهداری می‌شود، اما برای آنها با اینکه در خانه دیگری سکونت کرده‌اند بسته‌ی مشابهی می‌رسد.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، خانوادگی

تهیه کننده :

گلچهره دامغانی

زمان اثر:

22 دقیقه

سال ساخت:

1387

عوامل

پانزده و یک روز

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

برنامه ریز

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

پانزده و یک روز

تصاویر

پانزده و یک روز

تصاویر

درخواست

پانزده و یک روز

فرم ثبت درخواست