خورده شده 1397

کارگردان :

محسن رضاپور

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

خورده شده

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح لی اوت

سرپرست انیماتورها

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

مدل ساز سه بعدی

مسئول کامپوزیت

عروسک ساز

انیماتور

انیماتور

تیزر ها

خورده شده

تصاویر

خورده شده

تصاویر

درخواست

خورده شده

فرم ثبت درخواست