پیرمرد وخط 1385

پیرمرد سوزنبان که سال‌هاست پسرش به سربازی رفته و برنگشته در تب و تاب دیدار اوست‌، او حتی نمی‌داند که پسرش او را خواهد شناخت‌؟ روزی سربازی به ایستگاه می ‏آید و منتظر قطار می‎شود، پیرمرد از او می‎پرسد که پسرش را دیده یا نه که جواب منفی می‏ دهد.قطار نمی ‏آید و سرباز با ماشین کرایه می‎رود‌. پیرمرد همچنان منتظر است‌.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، اجتماعی
ژانر ، خانوادگی

تهیه کننده :

زمان اثر:

11 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

پیرمرد وخط

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار تصویر

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

پیرمرد وخط

تصاویر

پیرمرد وخط

تصاویر

درخواست

پیرمرد وخط

فرم ثبت درخواست