کودکیم 1372

داستان دختر بچه‌ای است که با پدر و مادرش زندگی می‌کند‌. او مادرش را بسیار بزرگتر و تواناتر از پدرش می‌داند و می‌خواهد مثل مادرش شود‌. پدر او بسیار تنبل و بازیگوش است به همین علت دختر بیشتر با او بازی می‌کند اما از مادر حساب می‌برد.

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، کودک
ژانر ، ماجراجویی
ژانر ، خانوادگی

کارگردان :

مریم اجدری

تهیه کننده :

، مریم اجدری

زمان اثر:

12 دقیقه

سال ساخت:

1372

عوامل

کودکیم

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

کودکیم

تصاویر

کودکیم

تصاویر

درخواست

کودکیم

فرم ثبت درخواست