پرستو 1374

دختر جوانی به نام پرستو دچار بیماری است و در بیمارستان روانی بستری است. او دختر افسرده‌ای به نظر می‌آید. برادرش برای بردن او از بیمارستان به نزدمادرش می‌آید و او را به خانه می‌برد و بعد از صحبت با دختری که هم خانه خواهر است راهی روستا می‌شود. پرستو بیشتر از اینکه به زندگی فکر کند به مرگ می‌اندیشد. در روستا دختری فال او را می‌گیرد و مرگی را در طالعش پیشگویی می‌کند.‌ از صحبت‌های برادر با فالگیر در می‌یابیم که مادرشان مرده است و دختر هنوز خبر ندارد و از حرفهای پرستو می‌فهمیم که برادرش سال‌ها پیش مرده. فیلم با جملاتی درباره مرگ به پایان می‌رسد.

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، اجتماعی

تهیه کننده :

زمان اثر:

30 دقیقه

سال ساخت:

1374

عوامل

پرستو

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

پرستو

تصاویر

پرستو

تصاویر

درخواست

پرستو

فرم ثبت درخواست