هفت خاطره 1385

پیرمردی نقاش در شب 90 سالگی خود به یاد خاطرات دوران جوانی می‌افتد (هفت زنی که در این ایام آنها را می شناخته است)، یکی از شاگردان استاد نقاش شروع به پیگیری می‌کند و بعضی از این زنان را می‌یابد‌. آنها در یک جلسه و در کنار هم با پیرمرد دیدار می‌کنند. پیرمرد پرده نقاشی مبهمی از خود را به آنها نشان می‌دهند‌. تابلویی از یک زن زیبا‌، بدون امضا‌ء و تاریخ. هیچ یک از زنان، زن داخل نقاشی را به یاد نمی‌آورند‌. عاقبت پیرمرد نقاش می‌فهمد که آن عکس تجلی خوش دوران جوانی است و متعلق به هیچ آدمی نیست.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه

کارگردان :

بهزاد خداویسی

تهیه کننده :

زمان اثر:

26 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

هفت خاطره

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

برنامه ریز

منشی صحنه

طراح صحنه و لباس

دستیار کارگردان

دستیار کارگردان

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

هفت خاطره

تصاویر

هفت خاطره

تصاویر

درخواست

هفت خاطره

فرم ثبت درخواست