کلمه 1385

زن جوانی که در طلب فرزند است به کلیسا می رود و ادعا می کند که خواب دیده که پسربچه ای سوار بر درشکه به او کاغذی داده که تصویر حضرت مریم و حضرت عیسی ( ع ) بر روی آن بوده است . اما پس از رفتن درشکه کاغذ تبدیل به خاک شده است . پیرمردی که در کلیسا ساکن است به او می گوید که برای برآورده شدن حاجت نباید در آن تردید کرد . در کلیسا زن همان تصویر حضرت عیسی را که در خواب دیده بود به صورت قاب شده می بیند . سپس خاطره زایمانی برایش تداعی می شود که طی آن مادر می میرد و بچه به دنیا می آید.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، خانوادگی
ژانر ، دینی

کارگردان :

طاهره حسن زاده

تهیه کننده :

، یوناتن بت کلیا

زمان اثر:

15 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

کلمه

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

سایر

برنامه ریز

دستیار تصویر

برنامه ریز

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

کلمه

تصاویر

کلمه

تصاویر

درخواست

کلمه

فرم ثبت درخواست