آینه‌های روبرو 1385

سه زن مجرد، متاهل و پیر از پنجره خانه خود پسری را که کنار تیر برق تکیه داده است‌، می‌بینند. هر کدام از آنها از منظر خود علت ایستادن پسر را در یک محدوده زمانی مشخص تحلیل و بیان می‌کنند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه

کارگردان :

فرود عوض پور

تهیه کننده :

، فرود عوض پور

زمان اثر:

13 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

آینه‌های روبرو

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

طراح صحنه و لباس

طراح صحنه و لباس

تیزر ها

آینه‌های روبرو

تصاویر

آینه‌های روبرو

تصاویر

درخواست

آینه‌های روبرو

فرم ثبت درخواست