مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند 1389

این مستند با مرور تاریخچه حدود 40 سال اخیر نشان می‌دهد چطور کشور‌های نوپدید حاشیه خلیج ‌فارس و کشورهای دیر پدیدتر منطقه، خود را از خزانه فرهنگی، هنری و علمی هزاران ساله ایرانیان برخوردار کرده‌اند و نه تنها مدعی مالکیت بر جزایر شده‌اند‌، بلکه به میراث فرهنگی و معنوی ایرانیان نیز دست اندازی می‌کنند و دانشمندان ایرانی را نیز عرب می‌خوانند.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، شهری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، اقوام ایرانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جهانگردی و توریسم
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جزایر و اقیانوس ها

کارگردان :

شهرام درخشان

تهیه کننده :

، شهرام درخشان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

28 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیزر ها

مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند

تصاویر

مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند

تصاویر

درخواست

مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند

فرم ثبت درخواست