ترانه ای برای لوبا 1388

لوبا زن جوان روس است که در پی آمدن به ایران که مصادف با جنگ هشت ساله است ، همسر ایرانی اش به جبهه رفته است. سه سال می‌گذرد و خبری از سرنوشت همسرش نیست . نگرانی‌ها‌، انتظارها و دل تنگی‌های طولانی لوبا را در شرایط سخت قرار داده و او را وادار به گرفتن تصمیم جدیدی برای ادامه زندگی می‌کند.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، دفاع مقدس

تهیه کننده :

زمان اثر:

16 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

ترانه ای برای لوبا

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

جلوه‌های ویژه میدانی

طراح صحنه و لباس

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

ترانه ای برای لوبا

تصاویر

ترانه ای برای لوبا

تصاویر

درخواست

ترانه ای برای لوبا

فرم ثبت درخواست