شیر پوشان 1389

این مستند به بازنمایی مراسم شیرپوشان در یزد می‌پردازد، این مراسم براساس این عقیده است که‌؛ پس از واقعه عاشورا، شیری بر پیکر کشتگان آمده و بر آن‌ها زاری می‌کرده است. در این مراسم فردی لباس شیر پوشیده و به بازسازی آن واقعه می‌پردازد.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، مذهب ، تعزیه
موضوعات ، مذهب ، عزاداری و ایام مذهبی

کارگردان :

نرگس آبیار

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

11 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

شیر پوشان

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

سایر

تیزر ها

شیر پوشان

تصاویر

شیر پوشان

تصاویر

درخواست

شیر پوشان

فرم ثبت درخواست