پشت ابرها جایی‌ست 1389

علی با دوستان خود پیش پدر بزرگش به یاد‌گیری قرآن مشغولند. سال‌ها پیش پدر علی برای اینکه اهالی را از خطر سیل آگاه کند با شیپوری به بالای کوهی رفته بود و دیگر باز نگشته بود. بعد از آن اهالی دیگر بالای آن کوه نرفتند. علی به خاطر پیدا کردن سوالاتش به بالای آن کوه می‌رود، ‌او به ترس خود غلبه می‌کند‌‌ و موفق می‌شود شیپور شاخی پدرش را بیابد‌.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، دینی

کارگردان :

رهبر قنبری

زمان اثر:

31 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

پشت ابرها جایی‌ست

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فیلمنامه

سایر

دستیار کارگردان

برنامه ریز

دستیار تصویر

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

پشت ابرها جایی‌ست

تصاویر

پشت ابرها جایی‌ست

تصاویر

درخواست

پشت ابرها جایی‌ست

فرم ثبت درخواست