بی ابتدا 1398

پیرمرد کشاورز در خشکسالی اندک دارایی خود را از دست میدهد و تصمیم می‌گیرد برای اولین بار در زندگی‌اش شام مفصلی بخورد اما...

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، نقاشی روی شیشه

تهیه کننده :

سعادت رحیم زاده ،

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

بی ابتدا

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح لی اوت

مسئول تست مدادی

طراح زمینه ها

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

مسئول کامپوزیت

طراح یا نقاش

طراح یا نقاش

تیزر ها

بی ابتدا

تصاویر

بی ابتدا

تصاویر

درخواست

بی ابتدا

فرم ثبت درخواست