ناله سنگ 1385

در دشتي زيبا حيوانات در صلح مشغول به چرا مي‌باشند و هرگاه روباه شيطنتي كند خورشيد به شير اطلاع مي‌دهد تا جلوي روباه بايستد روزي روباه همنوعان خود را صدا زده و شير را از بين مي‌برند و بر دشت حاكم مي‌شوند دشت به بيابان تبديل مي‌شود حيوانات از فرط گرسنگي مي‌ميرند و غذاي روباه مي‌شوند و از خورشيد تنها نقشي در دل آسمان تاريك باقي مي‌ماند و شيرهاي سنگي اطراف بيابان ديگر نمي‌توانند كمكي به حيوانات كنند و در تيتراژ شيرهاي سنگي قرار گرفته در شهر را نشان مي‌دهد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

مهدی آزادی

تهیه کننده :

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

9 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

ناله سنگ

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

موسیقی انتخابی

تیم انیمیشن

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول کامپوزیت

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

تیزر ها

ناله سنگ

تصاویر

ناله سنگ

تصاویر

درخواست

ناله سنگ

فرم ثبت درخواست