پسر دریا 1397

زن و شوهری بعد از از دست دادن کودک خود دچار سردی روابط می‌شوند . مرد تصویر متحرک کودک خود را بر روی دیوار تصور می‌کند و با آن زندگی می‌کند . اختلاف آنها شدید می‌شود و تصویر کودک را از دیوار ذهنی خود پاک می‌کند .

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، سل انیمیشن
تکنیک اجرایی ، تلفیق شخصیت های انیمیشنی با فیلم زنده
تکنیک اجرایی ، دیاگرام انیمیشن
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

تهیه کننده :

عباس جلالی یکتا

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

پسر دریا

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

سایر

تیم انیمیشن

مسئول جلوه‌های ویژه

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول تست مدادی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

صدا پیشگان

صدا پیشگان

صدا پیشگان

تیزر ها

پسر دریا

تصاویر

پسر دریا

تصاویر

درخواست

پسر دریا

فرم ثبت درخواست