چه شور بود دریاچه من 1389

دریاچه شورابیل در اردبیل با هدایت آب رودخانه تبدیل به دریاچه آب شیرین شده تا بتوانند از آب آن برای مصارف کشاورزی استفاده کنند‌. این اقدام تغییراتی در اکوسیستم منطقه ایجاد کرده است که تاثیرات آن را در این مستند می‌بینیم.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، کشاورزی

کارگردان :

حسن قهرمانی

تهیه کننده :

، حسن قهرمانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

30 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

چه شور بود دریاچه من

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

چه شور بود دریاچه من

تصاویر

چه شور بود دریاچه من

تصاویر

درخواست

چه شور بود دریاچه من

فرم ثبت درخواست