مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان) 1382

خاکستر سیگار پدر، نقاشی معصومانه‌ فرزندش را، ناخواسته سیاه و کثیف می‌‌کند. تناسب: حضور ناگهانی و مزاحم یک سیگار، جشن تولدی شاد را بر هم می‌زند. تيربار: تيديل سيگار به تيربار كه سلامتي را نشانه مي‌گيرد. دستان: سیگاری از کنار دست‌های مختلف که هر یک مشغول انجام کاری هستند می‌گذرد و کاری از پیش نمی‌برد، تا این که به دستی بیکار می‌رسد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی

عوامل

مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

فاز دوم اطلاعات

انیماتور فریم‌های کلیدی

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

مسئول تست مدادی

دسیناتور

مسئول رنگ آمیزی

طراح استوری برد

طراح استوری برد

طراح لی اوت

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول جلوه‌های ویژه

مسئول جلوه‌های ویژه

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح استوری برد

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول تست مدادی

دسیناتور

مسئول رنگ آمیزی

تیزر ها

مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)

تصاویر

مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)

تصاویر

درخواست

مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)

فرم ثبت درخواست