فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن ) 1382

مجموعه 12 انیمیشن کوتاه درباره تاثیرات زیانبار اعتیاد و مصرف مواد مخدر .کشف یک سراب‌(‌کیانوش دالوند‌)‌، زندگی نامه‌(‌محدثه مهدی‌)‌، وسوسه‌(‌کیانوش دالوند‌)‌، وارد نشوید‌(‌معصومه بلالیان)‌، فدای دود‌(‌زینب کسائی‌)‌، کاشت و برداشت‌(‌حمید ساکی‌)‌، سراب‌(‌علی رشیدی و بهروز شجاعی‌)‌، ‌پس فردا‌(‌حمید ساکی‌)‌، ابلیس‌(‌مهین دژاگاه‌)‌، افیون‌(‌افشین درخشان‌)‌، تباهی‌(‌کیانوش دالوند‌) و عاقبت‌(‌کیانوش دالوند‌)

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری سه بعدی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

کیانوش دالوند

تهیه کننده :

داریوش دالوند ،

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن )

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

فاز دوم اطلاعات

انیماتور فریم‌های کلیدی

تیزر ها

فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن )

تصاویر

فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن )

تصاویر

درخواست

فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن )

فرم ثبت درخواست