دوست من خرمگس 1384

يك نقاش جوان كه نا اميد از فروش تابلو‌‌‌هايش است در رويا خرمگسي را مي‌بيند كه با پاهايش روي بوم نقاشي مي‌كشد و از فروش آنها به نام خود به شهرت خوبي دست پيدا مي‌كند ولي در هنگام تقدير تنها خرمگس‌ها هستند كه اورا تشويق مي‌كنند از رويا بيرون آمده و خرمگسي را كه در خانه بود مي‌كشد .

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی

کارگردان :

شهرام حيدريان

تهیه کننده :

، شهرام حيدريان

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

5 دقیقه

سال ساخت:

1384

عوامل

دوست من خرمگس

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم نویسندگان

فاز دوم اطلاعات

انیماتور فریم‌های کلیدی

طراح استوری برد

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول جلوه‌های ویژه

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

تیزر ها

دوست من خرمگس

تصاویر

دوست من خرمگس

تصاویر

درخواست

دوست من خرمگس

فرم ثبت درخواست