آغازی دیگر 1384

جانبازي كه مي‌خواهد به خانه بازگردد، پس ازگفتگوی تلفنی با مادرش تغيير عقيده مي‌دهد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، روتوسکوپی

کارگردان :

مریم ابوذری

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

6 دقیقه

سال ساخت:

1384

عوامل

آغازی دیگر

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

آهنگساز

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

انیماتور

تیزر ها

آغازی دیگر

تصاویر

آغازی دیگر

تصاویر

درخواست

آغازی دیگر

فرم ثبت درخواست