در خانه ما 1383

کودکی خانواده خود را با تشبیه آنها به عروسک‌هایش معرفی می‌کند. براساس دکلمه ای از سندی بریچن.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، نقاشی روی شیشه

تهیه کننده :

، مریم کشکولی نیا

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

5 دقیقه

سال ساخت:

1383

عوامل

در خانه ما

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

آهنگساز

صداگذار

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

صدا پیشگان

تیزر ها

در خانه ما

تصاویر

در خانه ما

تصاویر

درخواست

در خانه ما

فرم ثبت درخواست