تا به افق 1386

شخصیت اصلی این انیمیشن همان انسان است که در بدو خلقت با آب و گل به هم سرشته می‌شود. پس از آن درب‌هایی با نورسفید، سبز و قرمز به سویش گشوده می‌شود. داستان سیب و بر حذر شدن آدم از خوردن آن در این انیمیشن به تصویر کشیده شده است که به دنبال آن عقوبتی است که گرفتار آن می‌شود. نهایتا آدم از نور هدایت مدد می‌جوید پس از آن راههای زیادی در قالب سمبل درب‌ها در مقابل آدم ظاهر می‌شود که انتخاب آنها برای رسیدن به مقصود او را سردرگم می‌کند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، خمیری یا مومی

کارگردان :

شیوا حسین پور

تهیه کننده :

شیوا حسین پور

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

14 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

تا به افق

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

مسئول رنگ آمیزی

طراح یا نقاش

انیماتور

تیزر ها

تا به افق

تصاویر

تا به افق

تصاویر

درخواست

تا به افق

فرم ثبت درخواست