مخصوصا موسیقی 1388

سارقاني كه طمع‌كارند با دزديده شدن موبايل يكي از آنها پي به فريب يكديگر برده و بلا بر آنها نازل مي‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، روتوسکوپی

کارگردان :

سینا عطائیان

تهیه کننده :

، سينا عطاييان

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

13 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

مخصوصا موسیقی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

طراح استوری برد

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

تیزر ها

مخصوصا موسیقی

تصاویر

مخصوصا موسیقی

تصاویر

درخواست

مخصوصا موسیقی

فرم ثبت درخواست