صخره 1388

در اين قصه زندگي دو موجود نيمه ماشيني در يك فضاي بدون زمان و مكان و اتفاقاتي كه براي اين دو مي‌افتد نمايش داده مي‌شود كه در آخر يكي به تكامل و ديگري به صورت فرسوده باقي مي‌ماند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

سارا نامجو

تهیه کننده :

، سارا نامجو

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

صخره

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

تیم تدوین

سایر

مجری طرح

تیزر ها

صخره

تصاویر

صخره

تصاویر

درخواست

صخره

فرم ثبت درخواست