سیمرغ 1389

تعدادي از پرندگان براي پيدا كردن رهبر خود، عازم سفر دور و دراز مي‌شوند و در نهايت پرندگان پي مي‌برند كه سيمرغ (رهبر) خود آنها هستند.برگرفته از کتاب منطق الطیر (عطار)

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

سید قاسم هاشمی

تهیه کننده :

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

سیمرغ

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیزر ها

سیمرغ

تصاویر

سیمرغ

تصاویر

درخواست

سیمرغ

فرم ثبت درخواست