زمین گرد است 1389

آدم آهني كه از روزمرگي خسته شده به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد به زندگي‌اش پايان دهد. از راه‌هاي مختلف سعي مي‌كند خود را از بين ببرد، اما موفق نمي‌شود اين‌بار تصميم مي‌گيرد با پرش از بالاي كوهي بلند خود كشي كند. در نهايت پس از پرت شدن سالم مانده و با تشويق ديگران دست به نمايش هاي خطرناك زده تا بدين ترتيب از زندگي يكنواخت راحت شود اما نمي‌داند كه آيا اين تصميم پايان راه است يا نه؟

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کات اوت

کارگردان :

مریم چرمچی

تهیه کننده :

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

زمین گرد است

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

تیم نویسندگان

نویسنده

تیزر ها

زمین گرد است

تصاویر

زمین گرد است

تصاویر

درخواست

زمین گرد است

فرم ثبت درخواست