ایستگاه 1390

پسر يك سوزن بان مي‌خواهد ايستگاه متروكي را كه محل كار و زندگي پدرش است را ترك كند. او منتظر قطار است تا از آنجا برود اما از قطار جا مي‌ماند. پدر را مسبب اين موضوع دانسته و با او مشاجره مي‌كند، در نهايت سوار قطار مي شود و ايستگاه را ترك مي كند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن

تهیه کننده :

، ناهيد صمدی امين

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

12 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

ایستگاه

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح زمینه ها

طراح شخصیت ها

صدا پیشگان

تیزر ها

ایستگاه

تصاویر

ایستگاه

تصاویر

درخواست

ایستگاه

فرم ثبت درخواست