نمکی 1390

نمكي با مادر و خواهرانش در خانه ايي بزرگ زندگي مي‌كند. هر شب براي اينكه غول وارد خانه نشود مادر به نوبت از دختران مي‌خواهد كه هفت در را ببندند. يك شب نوبت نمكي مي‌شود و او از هفت در اصلي يكي را نمي‌بندد . غول وارد خانه شده و همه ي اعضا خانواده را مي‌خورد به جز نمكي تا كنيز او شود. نمكي شيشه عمر غول را بدست آورده و آن را مي‌شكند و خانواده اش را نجات مي‌دهد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کات اوت

کارگردان :

هاجر مهرانی

تهیه کننده :

هاجر مهرانی ،

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

نمکی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

آهنگساز

تیم نویسندگان

نویسنده

سایر

مجری طرح

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح زمینه ها

طراح یا نقاش

طراح شخصیت ها

طراح شخصیت ها

انیماتور

انیماتور

انیماتور

تیزر ها

نمکی

تصاویر

نمکی

تصاویر

درخواست

نمکی

فرم ثبت درخواست