چپق 1382

پسر بچه‌ای تصور می‌كند قدرت معركه‌ پير روستا از چپق اوست...

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن

کارگردان :

مجید فدایی

تهیه کننده :

بهارک شاهرخی ،

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

9 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

چپق

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

سایر

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

طراح لی اوت

طراح شخصیت ها

انیماتور

تیزر ها

چپق

تصاویر

چپق

تصاویر

درخواست

چپق

فرم ثبت درخواست