تکه کوچولو 1381

تکه‌ی کوچکی که فکر می‌کند متعلق به تکه‌ی دیگری است، به دنبال صاحب خود می‌گرد‌. (بر اساس داستانی از لئولیونی)

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کات اوت
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

تهیه کننده :

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

8 دقیقه

سال ساخت:

1381

عوامل

تکه کوچولو

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

سایر

تیم انیمیشن

طراح شخصیت ها

تیزر ها

تکه کوچولو

تصاویر

تکه کوچولو

تصاویر

درخواست

تکه کوچولو

فرم ثبت درخواست