آوای عشق 1389

موسیقی آیینی همواره بخش بزرگی از فرهنگ موسیقیایی مشرق زمین بوده و ایران به واسطه تنوع اقوام گونه‌های متعددی از این موسیقی را در دل خود پرورش داده‌است‌. در این فیلم، این موسیقی در مراسم و مناسبت‌های مختلف مثل اذان، عزاداری‌های عاشورا و تعزیه‌،‌ با حضور حسین علیزاده‌، کریستف رضایی و محمد رضا درویشی مرور می‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، موسیقی
موضوعات ، هنر و نمایش ، نواها و آوازهای سنتی
موضوعات ، هنر و نمایش ، نغمه ها و آوازهای محلی
موضوعات ، مذهب ، تعزیه
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی

تهیه کننده :

، عباس صالح مدرسه ای

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

30 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

آوای عشق

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

آوای عشق

تصاویر

آوای عشق

تصاویر

درخواست

آوای عشق

فرم ثبت درخواست