سرزمین خانه خورشید 1390

موضوع این فیلم قایقرانی روی آب‌های خروشان رودخانه‌ی "سیروان" در کردستان می‌باشد. دو نفر قایقران با قایق "کایاک" تصمیم می‌گیرند که سرچشمه رودخانه خروشان سیروان در منطقه هورامانات (اورامانات‌)کردستان را تا مرز عراق، طی کرده و با منطقه آشنا شوند دراین فیلم آداب رسوم اورامانات نیز بررسی می‌شود.

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، ورزشی
گونه ، مردم شناسی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، اقوام ایرانی

کارگردان :

فرهاد ورهرام

تهیه کننده :

، فرهاد ورهرام

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

62 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

سرزمین خانه خورشید

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

نوازندگان

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

سرزمین خانه خورشید

تصاویر

سرزمین خانه خورشید

تصاویر

درخواست

سرزمین خانه خورشید

فرم ثبت درخواست